LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 10/12/2018
07:00TT UBND: Họp giao ban tuần (Mời TT HĐND, Lãnh đạo các phòng, ban cùng tham dự)VPPH UBND huyện; LĐ CV VP
14:00
Ô. Tuân: Họp nghe Sở Tài nguyên - Môi trường báo cáo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án điện mặt trời
Lịch tỉnhPhòng họp 2 - UBND tỉnh,xe Vương
Thứ ba 11/12/2018
08:00​TT HĐND, TT UBND: Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15Lịch Huyện ủyHT HU; Nam, xe Thông, xe Vương
13:30
B. Hòa: Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện QĐ số 2907/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Lịch tỉnhHT.UBND tỉnh, xe Dũng
Thứ tư 12/12/2018
07:30TT HĐND, TT UBND: Khám sức khỏe năm 2018Lịch Tỉnh ủyBệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; xe Thông, xe Dũng, xe Vương
14:00
B. Hòa: Họp thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM cho các xã đăng ký năm 2018 (Mời Lãnh đạo Phòng NN-PTNT và Chủ tịch UBND xã Cam An Bắc cùng dự)
Lịch tỉnhPhòng họp 3 UBND tỉnh; Xe Dũng
Thứ năm 13/12/2018
08:00
TT HĐND, TT UBND: Tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ ngày 13/12/2018 đến ngày 15/12/2018)
Văn phòngHT HUyện ủy; Xe Thông, xe Vương, xe Dũng
Thứ sáu 14/12/2018
07:00​Ô. Hảo, Ô. Hòa: Giao ban tuần Huyện ủyLịch Huyện ủyPHòng họp A- HU; Trang, xe Thông
14:00
TT HĐND, TT UBND: Dự Hội nghị trực tuyến học tập về Tấm gương Đạo đức Hồ chí Minh chuyên đề năm 2019
Lịch Huyện ủyHT HU, xe Thông, xe Vương
GHI CHÚ: