Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 20/01/2015]

Huyện Cam Lâm được thành lập theo Nghị định 65/2007/NĐ-CP ngày 11/4/2007 của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Diên Khánh và thị xã Cam Ranh, với tổng diện tích tự nhiên 55.026 ha, dân số hiện nay 105.759 người, gồm 13 xã và 01 thị trấn trực thuộc. Cam Lâm có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa hai trung tâm đô thị lớn của tỉnh là thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh, gần đường hàng hải quốc tế, hệ thống cảng biển gắn với đầu nút giao thông quan trọng cả về đường bộ, thủy và hàng không, lại là một trong những cửa ngõ ra biển của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, với vùng biển rộng, bờ biển dài - đẹp và đầm Thủy Triều..., với nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế như: nuôi trồng thủy sản, công nghiệp sửa chữa tàu thuyền, ngư cụ, cảng cá, xuất nhập khẩu, du lịch sinh thái biển…Sự đa dạng của địa hình, tài nguyên và đất đai tạo điều kiện cho huyện có thể phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đa dạng, mang lại giá trị kinh tế cao, rất thuận lợi để hình thành các khu công nghiệp tập trung, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ. 
Qua 7 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng tình hình Kinh tế - Xã hội Cam Lâm phát triển khá và đạt được những thành tựu nổi bật, mở ra khả năng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng của cán bộ và nhân dân huyện Cam Lâm trong nhiều năm qua. Cụ thể: 
- Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - du lịch - công nghiệp và nông nghiệp, đến năm 2014, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng: 74,84%; dịch vụ du lịch: 15,17%; nông lâm thủy sản: 10,35%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 3,36 lần so với năm 2008. 
        - Kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có bước phát triển rõ rệt, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, điện thắp sáng, trường học, trạm y tế. Kinh tế nông thôn có bước chuyển biến tích cực, các dịch vụ và ngành nghề nông thôn tiếp tục phát triển, đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại được quan tâm chỉ đạo; đã hình thành được 15 tổ hợp tác, tổ liên kết và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả. Huyện đã hoàn thành việc lập Đề án và kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng đề án nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, trong đó 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014 và chọn đăng ký 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. 
Trên địa bàn huyện có KCN Suối Dầu hoạt động với quy mô lớn (41 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 18 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 47,37 triệu USD và tổng vốn đầu tư thực hiện đến cuối năm 2014 là 29 triệu USD, thu hút trên 9.000 lao động). Riêng các thành phần kinh tế của huyện có bước phát triển khá ổn định và vững chắc; so với những ngày mới thành lập, các thành phần kinh tế đều phát triển về số lượng lẫn quy mô, tính theo giá trị sản xuất, giai đoạn 2007 – 2011 (giá cố định 1994): kinh tế nhà nước tăng 1,41 lần; kinh tế ngoài nhà nước tăng 1,34 lần; kinh tế cá thể tăng 0,65 lần; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,03 lần. Giai đoạn 2012 – 2014 (giá cố định 2010); kinh tế nhà nước tăng 102,96%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 127,86%; kinh tế cá thể tăng 110,55%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 141,9%; các thành phần kinh tế đã góp phần tăng thu cho ngân sách huyện và thu nhập của người lao động. 
- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ, thương mại tăng 41,9% và doanh thu dịch vụ tăng trên 20%; giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 10,4%. Nông nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, bảo vệ thự vật, thuốc thú ý, đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi đã góp phần đưa năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi tăng cao so với trước đây. Sản lượng lương thực có hạt tăng 30,6%; năng suất mía giống mới tăng 16 tấn/ha; các giống xoài mới như xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc cho giá trị gấp 3,5 lần so với giống xoài cũ. 
        - Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 6,26%. Ngành chăn nuôi phát triển ổn định. Diện tích nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, sản lượng thủy sản hàng năm trung bình đạt 3.700 tấn. Doanh thu bình quân 1ha đất canh tác nông nghiệp trên 50 triệu đồng. Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, đời sống tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được giữ gìn, phát huy phù hợp với yêu cầu văn hóa của nhân dân. Các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được duy trì và phát triển theo hướng tích cực. 
- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân và những ngày lễ lớn trong năm, ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa... được duy trì hàng năm; duy trì thời lượng tiếp phát sóng phát thanh - truyền hình các đài Trung ương và Tỉnh, duy trì trang tin địa phương, đã xây dựng chương trình thời sự, ca nhạc, phát tin và bài viết phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. 
        - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đến cơ sở và đạt được kết quả tích cực, 100% xã, thị trấn được phủ sóng thông tin di động, truyền thanh, truyền hình, hệ thống bưu điện văn hóa xã phát triển ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng có nhiều tiến bộ. 
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục hướng nghiệp, tập trung phát triển đào tạo nghề, gắn đào tạo với sử dụng. Quy mô giáo dục được mở rộng và phát triển hợp lý: số trường THCS đạt chuẩn quốc gia của toàn huyện là 11/12 trường, số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là 12/19 trường, số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là 06/15 trường. 
        - Công tác chống mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ: tổng số người trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 35 tuổi biết chữ chiếm 99,8%; tổng số người trong độ tuổi theo quy định từ 36 tuổi đến 60 tuổi trở lên biết chữ chiếm 98,3%.
- Mạng lưới khám chữa bệnh được tiếp tục đầu tư, tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Toàn huyện có 13/14 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 100% trạm y tế có bác sĩ khám, chữa bệnh.
- Chương trình phát triển nguồn nhân lực; đã triển khai thực hoạch quy hoạch về phát triển nguồn nhân lực huyện giai đoạn 2015 – 2020. Tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng tạo việc làm tại chỗ, tạo sự phối hợp tốt giữa các ngành, các cấp và các địa phương để thực hiện chương trình giải quyết việc làm và dạy nghề; hàng năm số lao động được giải quyết việc làm khoảng 2.000 người, được vào làm trong các cơ sở thuộc khu công nghiệp Suối Dầu và các cơ sở trên địa bàn huyện. 
        Đời sống của các hộ chính sách trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm, công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến hộ nghèo, gia đình hộ chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác kiểm tra hồ sơ, thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội được cập nhật liên tục hàng tháng, công tác bảo trợ xã hội, các chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bình đẳng giới, dạy nghề - tạo việc làm, … đã được quan tâm thường xuyên, đúng mức.
Với những tiềm năng hiện có của địa phương, huyện Cam Lâm đang định hướng đầu tư phát triển một số công trình trọng điểm liên quan đến phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện ở một số lĩnh vực sau:
Xây dựng huyện Cam Lâm trở thành địa bàn kinh tế năng động và đô thị du lịch phát triển hiện đại, độc đáo và đặc sắc trong hệ thống đô thị du lịch của tỉnh Khánh Hòa.
Nâng cấp mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cấp mạng lưới giao thông, hệ thống điện, nước, bưu chính, viễn thông, hình thành khu đô thị mới… Xây thêm một số hồ chứa nước, đập dâng…
Xây dựng khu du lịch Bãi Dài thành khu du lịch trong điểm quốc gia. Xây dựng các công trình trọng điểm du lịch, thương mại như: hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ, các khách sạn cao cấp, các khu du lịch, vui chơi giải trí lớn mang ý nghĩa toàn Tỉnh và vùng. Tập trung phát triển các Khu công nghiệp Suối Dầu, các cụm công nghiệp Trảng É.

Các tin khác
 

Đang online: 44

Số lượt truy cập: 989185