Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 17/01/2015]
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CAM LÂM
Địa chỉ: TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.
Điện thoại: (058) 3983 232
Email: cl@khanhhoa.gov.vn 
1. Lãnh đạo: Ông Lương Dự
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại: (058) 3983 233Ông Nguyễn Hữu Hòa
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại: (058) 3983 567
Bà Lê Phạm Thùy Ngân
Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Số điện thoại: (058) 3983 667


 

Ông Phan Đình Phùng
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo,
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
Số điện thoại: (058) 3983 580
 


Ông Ngô Văn Bảo
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức
Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện
Số điện thoại: (058) 3983 256
 Ông Phạm Triệu Cường
Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 
Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện
Số điện thoại: (058) 3983 558
 

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 989216