Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 20/03/2017]
Trong 2 ngày 16 và 17/03/2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cam Hải Tây tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có các đồng chí Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã; lãnh đạo Đồn Biên phòng Cam Hải Đông và cùng 60 hội viên CCB xã Cam Hải Tây.
Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của huyện hội, sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy cùng sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong địa phương, cán bộ hội viên CCB xã Cam Hải Tây luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đại hội VII đề ra. Hội đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả Kết luận số 66/KL-TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về“Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”. Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Hội đã tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB xã lần thứ VII và góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2012-2017. Hội đã làm tốt việc động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tham gia có hiệu quả và góp phần tích cực chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là Nông thôn mới, xứng đáng là lực lượng gương mẫu, nòng cốt trong mọi phong trào và sự tin cậy của Đảng, chính quyền tại địa phương. Kết quả đánh giá, bình xét hàng năm Hội đều được xếp là đơn vị đạt Trong sạch, vững mạnh, xuất sắc; là một trong những đơn vị có nhiều năm liền dẫn đầu của toàn Huyện hội và được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa và các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng, Giấy khen.

Đồng chí Lê Văn Sang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cam Hải Tây phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bầu cử Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã với 11 thành viên và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng chí Võ Văn Huy tiếp tục được tái cử chức vụ Chủ tịch Hội khóa VIII.

Ban Chấp hành Hội CCB xã Cam Hải Tây - khóa VIII ra mắt

Thái Cao Bình - Hội CCB
 

Đang online: 86

Số lượt truy cập: 989232