Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 20/03/2017]
Chiều 17/3/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự có 179 chị là Ủy viên BCH Hội LHPN huyện và Ủy viên BCH Hội LHPN xã, thị trấn.
Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu huyện Cam Lâm dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã báo cáo nhanh về kết quả Đại hội. Theo đó, đại hội diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-3 tại thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”. Tham dự đại hội có 1.153 đại biểu đại diện cho phụ nữ toàn quốc. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện
báo cáo nhanh về kết quả Đại hội
Đại hội đã tập trung đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 với các nội dung chính như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; công tác tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội; chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; các cuộc vận động giúp phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở…
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra:
- 3 nhiệm vụ trọng tâm: Một là tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; hai là vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; ba là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.
- 6 nhóm giải pháp lớn gồm: Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ; đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp.
- 2 khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ.
Đại hội quyết định số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII gồm 171 Uỷ viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên, số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam là 33 đồng chí và đã bầu 31 ủy viên tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa XII lần thứ 1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI tái cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng bầu 4 phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam.
Phát huy tinh thần nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện kêu gọi các tổ chức cơ sở Hội khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đến các tầng lớp phụ nữ, đồng thời phát động phong trào thi yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII./.
Thùy Nữ - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện
 

Đang online: 87

Số lượt truy cập: 989233