Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 20/02/2017]
Năm 2017, Hội nông dân huyện phấn đấu phát triển 300 hội viên; xây dựng 14 cơ sở Hội khá, vững mạnh, 71 Chi hội khá, vững mạnh; phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân khoảng 320 triệu đồng; tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết cho Hội viên nông dân với 18.000 lượt người tham dự; dạy nghề cho 510 nông dân; có 8.800 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng 02 mô hình kinh tế tập thể...
Để đạt được mục tiêu, Hội nông dân huyện sẽ tập trung quán triệt cho cán bộ Hội và tuyên truyền, phổ biến cho hội viên, nông dân những nội dung xác định tại phương hướng năm 2017; tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới; đăng ký và thực hiện chỉ tiêu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, chú trọng hiệu quả của các mô hình sản xuất; phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai hoạt động giúp nhau làm giàu, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình hội viên.
Trong năm 2016, hội nông dân huyện phát triển được 419 hội viên; xây dựng quỹ Hội tại cơ sở được 598 triệu đồng đạt 99% chỉ tiêu. Trong năm có 7.343/7.400 hộ gia đình đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 99,23% chỉ tiêu; tiếp tục phát động thực hiện mô hình dân vận khéo “thu gom rác bảo vệ thực vật” tại 14/14 xã, thị trấn gồm 32 bể chứa rác thải bảo vệ thực vật, có 6/14 xã,thị trấn xây dựng câu lạc bộ bảo vệ môi trường gồm xã Suối Cát, Suối Tân, Cam Hải Tây,Cam Hiệp Nam, Cam An Nam./.
Thanh Huyền – Đài Cam Lâm
 

Đang online: 22

Số lượt truy cập: 989162