Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 28/12/2016]
Sáng ngày 28/12/2016, UBND Huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Lương Dự, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm; ông Nguyễn Hữu Hảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

(Ông Nguyễn Hữu Hảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện)
Tại Hội nghị, lãnh đạo Phòng tài chính kế hoạch huyện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2016, định hướng giao kế hoạch kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; Thông qua quyết định số 3379 của UBND huyện về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, hướng dẫn định mức chi ngân sách năm 2017. Năm 2017, huyện phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn 285,641 tỷ đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 21.726 tấn, số lao động có việc làm tăng thêm 850 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 53%; tỷ lệ các hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; Tiếp tục đầu tư để 02 xã Cam Hòa và Cam Hiệp Bắc đạt chuẩn nông thôn mới với kinh phí trên 11 tỷ đồng.
Theo Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc huyện căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước được giao tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời các đơn vị sử dụng ngân sách khối huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương năm 2017 theo quy định./.
Tuyết Trinh, Đài Cam Lâm
 

Đang online: 38

Số lượt truy cập: 989179