Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 17/03/2017]
Sáng ngày 16/3/2017, Huyện ủy huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (2007-2017). Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Dự - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Minh Trí - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Hữu Hảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy và các đoàn thể huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh hội nghị
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Trong 10 năm qua, Huyện ủy Cam Lâm đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 36 tổ chức cơ sở Đảng, tăng 20 tổ chức so với năm 2007, với tổng số 1.911 đảng viên; hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và phát huy có hiệu quả vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, điều hành toàn diện tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực góp phần cùng Đảng bộ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ hơn về những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết; đồng thời kiến nghị và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong bộ máy chính quyền; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan từ huyện đến cơ sở; đổi mới các mô hình Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Mặt trận - Đoàn thể, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền cấp huyện và chi bộ cơ quan của cấp xã.

Đồng chí Lương Dự - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Dự - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh và chương trình hành động của Huyện ủy nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức của bộ máy hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.
Thực hiện: Phạm Thanh – Văn phòng Huyện ủy Cam Lâm.
 

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 989237