Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 10/03/2017]
Chiều ngày 09/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017 đối với UBMTTQVN 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Cười - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường trực và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thay mặt Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, đồng chí Võ Văn Cười đã hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và triển khai nội dung giao ước thi đua năm 2017 trên cơ sở bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của UBMTTQVN huyện với 5 nhiệm vụ trọng tâm về công tác Mặt trận gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát động tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Phát huy dân chủ, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây Đảng và chính quyền vững mạnh; Công tác kiện toàn tổ chức, thi đua – khen thưởng, thông tin báo cáo.

Quang cảnh hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất nội dung giao ước thi đua với thang điểm bình xét thi đua là 90 điểm và 10 thưởng, điểm thực hiện theo Quy chế thi của Khối. 
Với sự chứng kiến của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, 02 Khối thi đua xã, thị trần gồm: khối Cánh Bắc có UBMTTQVN 7 xã (Suối Cát, Suối Tân, Sơn Tân, Cam Tân, Cam Hòa, Cam Hải Tây, Cam Hải Đông); khối Cánh Nam có UBMTTQVN 07 xã, thị trấn (Cam Đức, Cam Thành Bắc, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Phước Tây) đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung giao ước thi đua năm 2017./.
Hương Bình – UBMTTQVN huyện Cam Lâm
 

Đang online: 43

Số lượt truy cập: 989184