Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 13/09/2016]
Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách tại địa phương, trong tháng 8/2016, huyện Cam Lâm đã chỉ đạo ngành thuế tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, pháp luật thuế để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn và qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành chính sách thuế của người nộp thuế; Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thuế trên địa bàn nhất là trong quản lý hộ phát sinh kinh doanh, hộ xây dựng tư nhân, hộ cho thuê nhà, thuê đất, hộ kinh doanh thời vụ, vãng lai, nhờ đó trong tháng đã thu ngân sách nhà nước được trên 10 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm được trên 117 tỷ đồng đạt 75 % pháp lệnh. Bên cạnh, đó công tác thu hồi và xử lý nợ thuế cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, thu nợ thuế trong tháng được trên 1 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm thu dược gần 11 tỷ đồng. Ngoài ra trong tháng đã ban hành 13 quyết định cưỡng chế nộp NSNN 353 triệu đồng.
Thời gian tới, UBND huyện Cam Lâm tiếp tục tăng cường quản lý các nguồn thu, chống thất thu và gian lận thương mại, phấn thu ngân sách trong tháng đạt 10 tỷ đồng; Tăng cường công tác quản lý và thu thuế theo Luật quản lý thuế, xử lý nợ đọng thuế và quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn./.
Thanh Huyền - Đài Truyền thanh – Tiếp hình
 

Đang online: 64

Số lượt truy cập: 989208