Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày: 26/12/2016]
Thực hiện Kế hoạch 5159/KH-UBND ngày 23/11/2016 về khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017 của huyện Cam Lâm. Nhằm tuyển chọn những nam công dân có đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2017 theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Từ ngày 07/12-26/12/2016 tại cơ quan Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017 cho hơn 800 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 
Theo thông tư liên tịch số 16/TTLT-BYT-BQP, thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hàng năm được thực hiện từ 01/11-31/12. Năm 2017, để đảm bảo đủ số thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo chỉ tiêu giao của toàn huyện là 308 thanh niên, số thanh niên được phát lệnh khám là 907 thanh niên, tuy nhiên kết thúc đợt khám chỉ có hơn 800 thanh niên lên khám và số thanh niên đạt sức khỏe là 290 thanh niên (đạt 94%). 
Trong đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2017, công tác khám gặp một số khó khăn như: thời tiết mưa lớn kèm theo lũ lụt gây khó khăn cho việc triệu tập thanh niên lên khám; một số thanh niên đi làm ăn xa không chấp hành lệnh khám, hoặc chấp hành lệnh không đúng thời gian triệu tập...Tuy nhiên đoàn khám vẫn vượt mọi khó khăn về thời tiết sắp xếp, bố trí nhân lực, vật lực tạo mọi điều kiện để các xã, thị trấn thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quân sự năm 2017.
Thị Ngãi
 

Đang online: 40

Số lượt truy cập: 989181